Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Hợp đồng biểu diễn nghệ thuật

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
♫●♫


HỢP ĐỒNG BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT


Căn cứ vào thỏa thuận của hai bên.
Hôm nay, ngày 14 tháng 09 năm 2009, tại:……………… …………… ………………………………………………..............................
Chúng tôi gồm có :
BÊN A : Lớp ĐH. ÂM NHAC 1, khoa Quản lý Văn hóa & Nghệ thuật, trường Đại học Văn hóa TP. HCM.
- Đại diện : NGUYỄN LÊ NA ( chi hội trưởng lớp ĐH. ÂN 1 ).
- Số điện thoại : 01699.951.934
BÊN B : ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
- Số điện thoại : 0903.023.468
Hai bên thống nhất, thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau :
- Điều I : Bên B dàn dựng tiết mục mở màn chương trình “ KHÁT VỌNG” cho bên A, với độ dài là 5 phút 37 giây (bên A giao nhạc). Bao gồm : múa, hát, trang phục ( váy sơ – rê trắng, vòng hoa ), và tiết mục kết chương trình ( không cần dựng ).
- Điều II : Đi lại, bên B tự túc.
- Điều III : Yêu cầu hai bên đúng giờ chạy thử chương trình và biểu diễn.
Thời gian chạy thử chương trình : dự kiến ngày 20 hoặc 21 / 09 / 2009 ( cụ thể thời gian bên A sẽ thông báo bên B sau ).
Thời gian biểu diễn : dự kiến từ 20h đến 22h, ngày 22 tháng 09 năm 2009.
- Điều IV : Bên B phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật của tiết mục, không được để xảy ra bất cứ sai sót nào về thời gian, phục trang, biểu diễn, cũng như các vấn đề khác nảy sinh. Bên A sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các sai sót thuộc về bên B
- Điều V : Tổng kinh phí bồi dưỡng : 2.500.000 đồng. Viết bằng chữ : Hai triệu năm trăm ngàn đồng.
Trong đó :
+ 1.500.000 đồng ( một triệu năm trăm ngàn đồng ) : bồi dưỡng đạo diễn dàn dựng.
+ 1.000.000 đồng ( một triệu đồng ) : bồi dưỡng diễn viên.
- Điều VI : Phương thức thanh toán
Bên A thanh toán cho bên B với hình thức giao tiền mặt.
- Điều VII : Kỳ hạn thanh toán
Bên A thanh toán cho bên B 2 lần.
+ Lần 1 : Sau khi hai bên ký hợp đồng với số tiền là 500.000 đồng.
+ Lần 2 : Toàn bộ số tiền còn lại sẽ được thanh toán ngay sau khi kết thúc buổi biễu diễn.
- Điều VIII : Địa điểm biểu diễn
Hội trường C, trưòng Đại học Văn hóa Tp. HCM, 51. Quốc Hương, P. Thảo Điền, Q.2, Tp. HCM.
- Điều IX: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng
Hai bên cần thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, hai bên cần nhanh chóng thông báo cho nhau để giải quyết kịp thời.
Trường hợp các bên không thể giải quyết được sẽ thống nhất chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.
- Điều X : Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu lực tới ngày kết thúc buổi biểu diễn và bên A thanh toán hết tiền cho bên B.
Hai bên có trách nhiệm thực hiện hợp đồng này ngay sau khi đã ký kết.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2009


Đại diện bên B Đại diện bên A
Chi hội trưởng ĐH. ÂN 1

Không có nhận xét nào: